Gagauziyada geçereciklär halk yortuyu «Hederlez-2023»

Gagauziyada Hederlez ayın 6 saat 10:00 Çadır – Lunga muniţipiyanın «At – Prolin» beygir fermasında geçecek gagauz milli yortusu «Hederlez-2023». Bunun için haberledi Gagauziya kultura bakannı.

Nicä nışannadılar Kultura bakannıkta, avtonomiyanın yaşayannarı hem musaafirleri bekleer meraklı yortu programası. Hederlez açılacek Çadır – Lunganın «At – Prolin» fermasında. Orada kendi işini başlayacek halk ustaları sergisi, neredä olacek kolaylık el yaradıcılık master klaslarda pay almaa.

Yortuda herbir yakışacek daatsin gagauzların halk imeklerini: don kaurma, piinir, sıcak gőzlemä hem kurban bulguru. Adetça geçecek «Altın At» beygir yarışmakları.

Musaafirlerin olacek kolaylıı pay almaa gagauz oyunnarında, enseyennär da baaşışsız gitmeyeceklär. Yortunun küçük musaafirlerini sevindirecek uşak iilenmäk meydanı. Hederlez yortusunun payalanı olarak, siz daalacenız gagauz kulturasının millet adetlerinä, nışanner Gagauziya kultura bakannı.

Больше новостей

Сборник «Gagauz atasözleri»: погружение в мудрость и традиции гагаузского народа

Гагаузский язык обогатился новым трудом, который добавил еще одну жемчужину в сокровищницу его культурного наследия. Недавно, в рамках программы «Lafedelim Büük Allaylan» на информационном портале

Read more >