GAGAUZYA’NIN ÜNLÜ YÜZLERİ: OPERA SANATÇISI MARİNA RADİŞ

Ünlü Gagauz opera sanatçısı Stepan Kurudimov’un yeteneğinin takipçileri arasında, küçük vatanını sınırlarının çok ötesinde yücelten eşsiz bir isim daha var – Marina Radiş. Pandeminin başlamasıyla birlikte 2020 yılında kitlesel kültürel etkinliklere kısıtlamalar getirilince sanatçılar, oyuncular ve performansçılar yaratıcı gelişim açısından oldukça zor günler geçirdi ancak 2021-2022’de Marina Radiş İspanya’yı ve Almanya’yı ziyaret etme fırsatı buldu. […]

ÇOCUKLAR NASIL YETİŞKİN OLDU – GAGAUZLARIN UNUTULAN GELENEKLERİ

Atalarımızın kültürüne, geleneklerine ve göreneklerine adanmış daha önceki birçok yayınımda, Gagauz halkının, büyük ölçüde özenle korunduğu ve nesilden nesile aktarıldığı için günümüze kadar ulaşan bazı geleneklerinden bahsetmiştim, somut olmayan miras. Ve ilk yayınlarımızda yetişkinliğe girme, evlilik sözleşmeleri yapma ve aile kurma konusunu biraz ayrıntılı olarak incelemişsek, o zaman Gagauz erkek ve kızlarının büyüme dönemiyle doğrudan […]

Эксклюзив: О роли гагаузской женщины рассказали на Международном симпозиуме женщин Балканских стран в Румынии

В Румынском городе Констанца на минувшей неделе состоялся 11-й Международный симпозиум женщин Балканских стран – «Балканские тюрки и тюркские женщины», который был посвящен 100-летию Турецкой Республики. В симпозиуме участвовали 18 женщин из разных стран тюркского мира – Болгарии, Греции, Азербайджана, Турции, а также представительницы принимающей стороны, Румынии. Каждая из участниц представила свой доклад, посвященный роди […]

Традиционные народные промыслы гагаузов. Профессия шорник

Уроженец Чады-Лунги Алексей Балов  больше половины своей жизни  занимается шорническим делом.  Шорник – это специалист по изготовлению шор. А шоры — это специальные боковые наглазники, которые закрывают обзор лошади, чтобы оно не отвлекалось на зрителей во время скачек или на участников дорожного движения, если речь идет о частных повозках. С Алексеем Баловым мы познакомились несколько […]

Ünlü Gagauzlar. ilk Gagauz kadın Tarih BilimlerInde Habilitasyon Doktoru Elizaveta Kvilinkova

Elizaveta Nikolaevna Kvilinkova’nın (Kasım) adı yalnızca Moldova ve Gagauzya’da değil, aynı zamanda sınırlarının çok ötesinde de bilim insanları, etnologlar, folklorcular, kültürologlar, din alimleri, etnososyologlar ve tüm bilim camiası tarafından iyi bilinmektedir. Elizaveta Nikolaevna bilimsel kariyeri boyunca 400’den fazla bilimsel ve popüler bilim eseri yayınladı: bunların 300’den fazlası bilimsel eser, bunların 23’ü monografi (13 ayrı monografi, […]

Лица Гагаузии: Оперная исполнительница Марина Радиш

В числе последователей таланта знаменитого гагаузского оперного певца Степана Курудимова есть еще один уникальный самородок, прославивший свою малую родину далеко за ее пределами – Марина Радиш. С началом пандемии, когда в 2020-м году были введены ограничения на массовые культурные мероприятия, артистам, актерам, исполнителям пришлось довольно сложно в плане творческого развития, тем не менее, в 2021-2022 […]

Как дети становились взрослыми — забытые обычаи у гагаузов

В многих предыдущих публикациях, посвященных культуре, традициям и обычаям наших предков, я упоминала о тех или иных традициях гагаузов, которые дошли до наших дней в основном благодаря тому, что их бережно хранили и передавали из поколения в поколение как нематериальное наследие. И если в ранних публикациях мы достаточно подробно рассматривали тему вступления во взрослую жизнь, […]

Dünyadaki ünlü Gagauzlar. Çakır ailesinden az bilinen isimler

Ünlü Gagauz din adamı, eğitimci, bilim adamı ve bir anlamda ideolog Mihail Çakır’ın hayatı ve çalışmaları hakkında çok şey yazıldı. Bugün onun doğum gününde standart yolu takip etmemeye ve Başpiskopos Mihail Çakır hakkında konuşmamaya, biraz daha derine inmeye karar verdik. Herkes, Çakır soyunun sadece din adamlarıyla ünlü olmadığını bilmiyor: bu aile kültürel ve bilimsel topluluğa […]

Dünyanın ünlü Gagauzları: Atanas Karaçoban – Heykeltıraş, Sanatçı, çok yönlü yeteneklere SAHİP KİŞİLİK

Ünlü Gagauz heykeltıraş ve sanatçısı Atanas Karaçoban uzun süre Türkiye’de yaşayıp çalışmıştır ancak kalbi her zaman atalarının vatanı, ebeveyn evinin kaldığı, tarihte seçkin bir şahsiyet olan ünlü babasının bulunduğu Gagauzya’dadır. Atanas Karaçobanın babası Dmitri Karaçoban Gagauz kültür, tarih ve sanatının önemli temsilcilerindendir. Atanas Karaçoban yılda en az bir kez, tatil sırasında vatanı Gagauzya’yı ziyaret etmeye […]

Известные гагаузы. Первая гагаузcкая женщина доктор-хабилитат исторических наук Елизавета Квилинкова

Имя Елизаветы Николаевны Квилинковой (Касым) хорошо известно не только в Молдове и Гагаузии, но и далеко за их пределами — ученым, этнологам, фольклористам, культурологам, религиоведам, этносоциологам, всему научному сообществу. За время научной деятельности Елизаветой Николаевной издано более 400 научных и научно-популярных работ: из них более 300 научных трудов, из которых 23 монографии (13 – индивидуальных […]