Gagauziyada geçirerlär Ana dilin yortusunu

Çiçek ayın 27, Mihail Çakirin duuma gününda Gagauziyada karşılerlar gagauz dilin gününü. Bu gün bakıler orak ayık 30, 1957 yıldan.

Gagaziyanın başkanı İrina Vlah kendi Facebook sayfasında kutladı avtonomıyanın yaşayannarını bu büük günnän. O yazdı, ki herbir gagauz lääzim korusun hem üüretsin  bu paalı dilä uşakları da.

“Paalı dostlar! Büün Ana dilimizin yortusu – yalpak hem hem şıralı gagauz dilimizin, angısı kaldı bizä dedelerimizdän. Bu dildä lafetti bizim dädularımız hem malilerimiz, bobalarımız hem analarımız”, — yazdı başkan.

Gagauz halk topluşun başı Dmitri Konstantinov diledi gagauz halkına uygunnuk, saygılık, mutluluk hem iilik.  

“Ana dili gagauzlara, nicä da başka halklara, — o bir önemni pay bu halkın yaşamasında, onun hodulluun koruması. Bu gün getirer aklılarımıza, ki lääzım taa çok vakıt baaşlayalım ana dilimizä, o ilerleder bizim fikirlerimizi üürenmää istoriyayı hem kultura adetlerimizi”, — danıştı Konstantinov.

Nışanneerız, ki ana dilin yortusunu boşuna ayırmadılar bilä Mihail Çakirin duuma gününnän. Bu adam ilk çeketti yazmaa yapıtları gagauz dilindä: religiyä kiyatları, Psaltır; о çevirdi klise-slavän dilindän gagauz dilinä, çikardı sözlükleri.

Facebook

Больше новостей