Moldovanın başı Maya Sandu kutladı gagauzları Hederlez yourtusunnan

Moldovanın başı Maya Sandu kutladı gagauzları Hederlez yourtusunnan.

«Bu gün bizim vatandaşlarımız Gagauziyadan bakêrlar kendi devlet yortusunu- Hederlez, angısı, simbol gibi, eni yaşamayı hem ilkyazın gelmesini karşılêêr. Hederlez yortusu- o dedelerin giimneri, o eski gagauz zaanatları hem gagauz imeklerin yortusu», — dedi Maya Sandu.

O inandırdı, ki bu yortu hepsi milletleri, kulturaları hem inançları, hepsi insannarı, angıların cannarı düülerlär can raatlık hem bereketlik için, barabar toplêêr.

«Hederlez – o yortu ii hem gözäl zamannar için, angıları bekleer bizi ilerdä. Bu yortu verer umut gözal bereketä hem yaşamaya. Hepsi Republika Moldovanın gagauzlarına saalık hem halisdän raatlık vakıtları adêêrım», — dedi prezident.

Facebook

Больше новостей