1. Genel Hükümler

Bu kişisel veri işleme politikası GDPR gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve laf.md (bundan böyle İşletmeci olarak anılacaktır) tarafından alınan kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prosedürü ve önlemleri belirlemektedir.

1.1. Operatör, faaliyetlerinin uygulanması için en önemli amaç ve koşul olarak, kişisel verilerini işlerken, mahremiyet, kişisel ve aile sırlarının korunması da dahil olmak üzere insan ve medeni hak ve özgürlüklerin gözetilmesini belirler.

1.2. Bu İşletmecinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikası (bundan böyle Politika olarak anılacaktır), İşletmecinin http://laf.md web sitesinin ziyaretçileri hakkında elde edebileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

2. Politikada kullanılan temel kavramlar

2.1. Kişisel verilerin otomatik işlenmesi – bilgisayar teknolojisi kullanılarak kişisel verilerin işlenmesi;

2.2. Kişisel verilerin engellenmesi – kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak sona ermesi (kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için işlemenin gerekli olduğu durumlar hariç);

2.3. Web sitesi – bir dizi grafik ve bilgi materyali ile bilgisayar programları ve veritabanları, İnternet’te http://laf.md ağ adresinde bulunmalarını sağlar;

2.4. Kişisel verilerin bilgi sistemi – veritabanlarında bulunan ve bunların bilgi teknolojileri ve teknik araçların işlenmesini sağlayan bir dizi kişisel veri;

2.5. Kişisel verilerin duyarsızlaştırılması – bunun sonucunda, ek bilgi kullanmadan, kişisel verilerin belirli bir Kullanıcıya veya kişisel verilerin başka bir konusuna ait olduğunu belirlemenin imkansız olduğu eylemler;

2.6. Kişisel verilerin işlenmesi – toplama, kaydetme, sistematize etme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma dahil olmak üzere, otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) , kullanma, aktarma (dağıtım, sağlama, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası;

2.7. Operatör – bir devlet organı, bir belediye organı, bir tüzel kişilik veya bir şahıs, kişisel verileri organize eden ve (veya) işleyen diğer kişilerle bağımsız veya ortaklaşa ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçlarının belirlenmesi, kişisel verilerin bileşimi işlenen, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemler (işlemler);

2.8. Kişisel veriler – http://laf.md web sitesinin belirli veya kimliği belirlenebilir bir Kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü bilgi;

2.9. Kullanıcı – http://laf.md web sitesinin herhangi bir ziyaretçisi;

2.10. Kişisel verilerin sağlanması – kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çevresine ifşa edilmesini amaçlayan eylemler;

2.11. Kişisel verilerin yayılması – kişisel verilerin belirsiz bir kişiye ifşa edilmesini (kişisel verilerin aktarılması) veya kişisel verilerin medyada ifşa edilmesi de dahil olmak üzere sınırsız sayıda kişinin kişisel verilerini tanımayı amaçlayan herhangi bir eylem, bilgi ve telekomünikasyon ağları veya başka bir şekilde kişisel verilere erişim sağlanması;

2.12. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı – kişisel verilerin yabancı bir devletin topraklarına yabancı bir devletin otoritesine, yabancı bir bireye veya yabancı tüzel kişiye aktarılması;

2.13. Kişisel verilerin imhası – kişisel verilerin içeriğinin kişisel veri bilgi sistemindeki ve (veya) kişisel verilerin maddi taşıyıcılarının daha fazla geri yüklenmesinin imkansızlığı ile kişisel verilerin geri alınamaz şekilde imha edilmesinin bir sonucu olarak herhangi bir eylem.

3. Operatör, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir

3.1. Ad Soyad;

3.2. E;

3.3. Telefon numaraları;

3.4. Cinsiyet ve yaş;

3.5. Site ayrıca, İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrica ve Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler hakkında (çerezler dahil) anonimleştirilmiş veriler toplar ve işler.

3.6. Bundan sonra Politika metninde yer alan yukarıdaki veriler, Kişisel veriler genel konsepti ile birleştirilmiştir.

4. Kişisel veri işlemenin amaçları

4.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme amacı, e-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek; Anketler ve sosyolojik araştırmalar yapmak.

4.2. Ayrıca İşletmeci, Kullanıcıya yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirim gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, piotr.garciu@gmail.com adresinden Operatöre “Yeni ürün ve hizmetler ve özel teklifler hakkında bildirimlerin reddedilmesi” notu ile bir e-posta göndererek bilgi mesajlarını almayı her zaman reddedebilir.

4.3. İnternet istatistik hizmetleri kullanılarak toplanan anonimleştirilmiş Kullanıcı verileri, Kullanıcıların sitedeki eylemleri hakkında bilgi toplamak, sitenin ve içeriğinin kalitesini artırmak için kullanılır.

5. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

5.1. Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca http://laf.md web sitesinde yer alan özel formlar aracılığıyla Kullanıcı tarafından bağımsız olarak doldurulması ve/veya gönderilmesi halinde işler. Kullanıcı, uygun formları doldurmakla ve/veya kişisel verilerini İşletmeciye göndermekle bu Politikayı kabul etmiş olur.

5.2. Operatör, Kullanıcının tarayıcısının ayarlarında izin veriliyorsa, Kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler (çerezlerin depolanması ve JavaScript teknolojisinin kullanımı etkinleştirilmiştir).

6. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve diğer türdeki işleme prosedürleri

İşletmeci tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel verilerin korunması alanında mevcut mevzuatın gerekliliklerine tam uyum için gerekli yasal, organizasyonel ve teknik önlemlerin uygulanmasıyla sağlanmaktadır.

6.1. Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilerine erişimini engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

6.2. Kullanıcının kişisel verileri, yürürlükteki mevzuatın uygulanması ile ilgili durumlar dışında hiçbir koşulda üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

6.3. Kişisel verilerde yanlışlıklar olması durumunda, Kullanıcı, İşletmeci’nin piotr.garciu@gmail.com e-posta adresine “Kişisel veriler güncelleniyor” şeklinde bir bildirim göndererek bunları bağımsız olarak güncelleyebilir.

6.4. Kişisel verilerin işlenme süresi sınırsızdır. Kullanıcı, herhangi bir zamanda Operatör’e e-posta yoluyla Operatör’ün piotr.garciu@gmail.com e-posta adresine “Kişisel verilerin işlenmesine onayın iptali” notu ile bir bildirim göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını iptal edebilir. veri”.

8. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı

7.1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımına başlamadan önce, operatör, topraklarına kişisel verileri aktarması gereken yabancı devletin, kişisel verilerin konularının haklarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağladığından emin olmakla yükümlüdür.

7.2. Yukarıdaki gereklilikleri karşılamayan yabancı devletlerin topraklarında kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, yalnızca kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin sınır ötesi aktarımına yazılı bir onayı olması durumunda gerçekleştirilebilir ve / veya kişisel verilerin konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin akdedilmesi.

  1. Nihai hükümler
    8.1. Kullanıcı, piotr.garciu@gmail.com e-postası aracılığıyla Operatör ile iletişime geçerek, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili ilgilendiği konular hakkında herhangi bir açıklama alabilir.

8.2. Bu belge, İşletmeci tarafından kişisel veri işleme politikasındaki herhangi bir değişikliği yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir.

8.3. Politikanın güncel versiyonu internette ücretsiz olarak http://laf.md/pp/ adresinde mevcuttur.