(Anons) LAFedelim. Tudora Arnaut: “Gagauzların sesi Oxford universitetindä dä duyulȇr”

Anons Büün saat 18.00-dä YouTube kanalımızda hem LAF.md sayfamızda ‘Lafedelim Büük Allaylan’ programmamızı izläyınız. Programmanın götürücüsü Alla Büük Oxford Universitedin aaraştırmacısınnan Tudora Arnautlan yaradıcılık yolu için lafettilär. Kaçırmayınız! Transläțiyayı kaçırmamaa deyni linktan geçiniz , basınız da bizim YouTube kanalımıza yazılınız